KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
O nas

RCKiK w Łodzi jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, utworzonym przez Ministra Zdrowia. Podstawowym zadaniem RCKiK  jest organizowanie  i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności realizacja zadań w zakresie :  
  • Pobierania, produkcji i dystrybucji krwi i jej składników,
  • Wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
  • Merytorycznego nadzoru nad szpitalnymi bankami krwi, pracowniami serologicznymi oraz gospodarką krwią w oddziałach szpitalnych

Cele strategiczne

  • Wprowadzenie do obrotu produktów najwyższej i powtarzalnej jakości, które będą zaspakajały oczekiwania naszych klientów
  • Osiągnięcie w naszym regionie światowego poziomu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Wyznaczone cele będziemy realizować poprzez:

  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
  • Zatrudnienie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętnościach praktycznych
  • Kreowanie warunków zachęcających do ciągłego podwyższenia kwalifikacji pracowników
  • Wdrożenie nowoczesnych metod badań laboratoryjnych oraz preparatyki
  • Doskonalenie procesu realizacji usług poprzez prowadzenie systematycznych działań korygujących i zapobiegawczych oraz poprzez regularne badanie opinii naszych klientów.
Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2019 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio