KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
Dyskwalifikacje

STAŁE
 • Choroby układu krążenia
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby skory
 • Choroby układu nerwowego
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu moczowego
 • Chroby zakaźne
 • Choroby metaboliczne i ukladu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca)
 • Choroby krwi i układu krwiotwórczego
 • Nowotwory złośliwe
 • Nosiciele wirusa HIV, AIDS
 • Alkoholicy

CZASOWE

2 TYGODNIE

 • Po kuracji antybiotykowej
 • Grypa oraz infekcje grypopochodne

6 MIESIĘCY

 • Tatuaż
 • Kolczykowanie
 • Zabiegi operacyjne
 • Akupunktura
 • Ciąża i okres karmienia piersią

POZOSTAŁE

Aspiryna 7 dni
Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień
Opryszczka
Okres miesiączki i 3 dni po jej zakonczeniu

INNE POWODY DYSKWALIFIKACJI

 • informacje u lekarzy RCKiK

Aktualizacja sytuacji epidemiologicznej na podstawie informacji przesłanych z NCK

 

* Uprzejmie informujemy o przypadku wystąpienia zakażenia wirusem Dengi we Francji, wobec czego, zgodnie z opinią Knonsultanta Krajowego ds.Transfuzjologii Klinicznej zaleca się 28 -dniową dyskwalifikację krwiodawców powracających z terytorium Francji.

 

Rozporządzenie o zaświadczeniu o dniu wolnym/ godzinach na okres badań

- Zaświadczenie zaświadczenia o oddaniu krwi są wydawane zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zależnie od tego czy donacja była czy były tylko badania w pierwszym przypadku zaświadczenie uprawnia do dnia wolnego, w drugim do zwolnienia godzinowego

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c) 2019 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio