Wersja normalna
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi
URATUJ ŻYCIE ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
KAŻDA KROPLA NA WAGĘ ŻYCIA
INFORMACJEZAPASY KRWI - STAN NA 22.01.2021 r.
 


0 Rh-


AB Rh-


A Rh-


B Rh-


0 Rh+


AB Rh+


A Rh+


B Rh +

 


STAN ZAPASÓW - LEGENDA

 

 

 


 

 
 

KAMPANIA MINISTERSTWA ZDROWIA


 

Drodzy Dawcy z Sieradza i okolic - mamy dla Was ważną informację

Z dniem 31 grudnia Oddział Terenowy w SZPITALU WOJEWÓDZKIM przy ul. Armii Krajowej 7 kończy swoją działalność. W styczniu (na czas prac remontowo-wykończeniowych w nowej lokalizacji) Dawców zapraszamy do Oddziału Terenowego w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 10.

Od lutego (dokładną datę podamy niebawem) zapraszamy do nowego punktu w Sieradzu przy Galerii Sieradzkiej przy ul. Wnuka 10 lok. S-6

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS


WAŻNA INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW Z OPOCZNA I OKOLIC

 

Od 11 stycznia 2021 roku zapraszamy wszystkich Dawców do nowej lokalizacji, gdzie odbywać się będzie ekipa stacjonarna w Galerii Inspiro w Opocznie przy ul. M. Kopernika 1b.

Ekipy stacjonarne odbywać się będą w poniedziałki i czwartki. Rejestracja Dawców w godz. 7.30-11.30.

11 stycznia na każdego Dawcę, który odda krew będzie czekał miły upominek.


 


 


 


Żołnierze Wojska Polskiego rozpoczęli wsparcie w kolejnym obszarze - Publicznej Służby Krwi. Odpowiadając na apel Narodowego Centrum Krwi terytorialsi i współdziałający z nimi żołnierze wojsk operacyjnych poza dotychczasową donacją krwi i osocza zaczęli wspierać działania podejmowane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa m.in. w zakresie preselekcji Dawców i transportu krwi i jej składników. Obecnie żołnierze pracują już we wszystkich 21 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz wspierają część Oddziałów Terenowych RCKiK.

> czytaj więcej

 


Od poniedziałku 23 listopada 2020 roku w punkcie pobrań w Kutnie uruchomiona zostaje procedura poboru osocza od Ozdrowieńców. Osoby chcące oddać osocze proszone są o kontakt z punktem pod numerem tel. ( 24) 254 85 29 lub 667 953 965, e-mail : kutno@krwiodawstwo.pl.

 

Od środy 2 grudnia 2020 roku rozpoczynamy pobieranie osocza od Ozdrowieńców w punkcie pobrań w Radomsku dzięki wsparciu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Osoby chcące oddać osocze proszone są o wcześniejszy kontakt z naszym Punktem Pobrań  w Szpitalu Powiatowym w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 pod numerem tel.  669-007-066, lub e-mail : radomsko@krwiodawstwo.pl.

 

 • Z uwagi na duże zainteresowanie oddawaniem osocza przez Ozdrowieńców  oraz oddawaniem krwi przez Krwiodawców od niedzieli (15 listopada) jesteśmy otwarci dla Państwa 7 dni w tygodniu (do czasu odwołania).


Jeśli przechorowałeś COVID -19  lub byłeś zakażony wirusem SARS-CoV-2 i nie masz już objawów skontaktuj się z RCKiK w Łodzi. Czekamy na Ciebie!

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

 • Ozdrowieńcy : (42) 6161450 lub 609255599
 • Sekretariat : (42) 6161429 lub e-mail : sekretariat@krwiodawstwo.pl
 • Rejestracja : (42) 6161457 lub e-mail : rejestracja@krwiodawstwo.pl

Ty już wygrałeś! Teraz masz szansę pomóc innym ‼!

wiecej informacjina na  : https://www.twojakrew.pl/ozdrowiency/

  

 


 
 

 

e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

            

                  

e-krew – co to jest?

e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

 • dawców i kandydatów na dawców krwi,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
 • centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
 • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Poprawę jakości należy tutaj rozumieć jako usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi.

W ramach projektu powstaną następujące e-usługi:

dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

 • umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
 • profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:

– wyniki bezpłatnych badań,

– zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,

– kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,

– czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,

 • uzyskanie zaświadczenia: dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny, dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy, zwolnienia na czas badań lekarskich oraz dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 • złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników;

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

 • zamówienie krwi i jej składników,
 • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
 • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,
 • zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskania dostęp do ich wyników.

Dlaczego realizujemy projekt e-krew?

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.

Naszym celem jest:

 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Jakie korzyści przyniesie projekt e-krew?

W wymiarze społecznym pozwoli na optymalizację strumieni podaży i popytu na krew i jej składniki dzięki:

 • monitorowaniu i analizowaniu zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
 • dotarciu do dawców o określonych grupach krwi.

Oprócz niewątpliwych korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

 • dawcy krwi:

– zaoszczędzą czas,

– lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),

 • podmioty lecznicze:

– zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,

 • centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa:

– zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,

– skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem),

– zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,

 • instytucjom nadzorującym (Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Centrum Krwi, Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii):

– zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,

– będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

 

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi  oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

Beneficjent: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające  wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi  37 142 228,78 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 34 714 003,78 zł.

Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 34 714 003,78 zł, w tym:

1) z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej : 29 378 461,39 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,

2) z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : 5 335 542,39 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

CSIOZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CSIOZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Partnerami projektu są:

 1. Narodowe Centrum Krwi
 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha Radom
 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie
 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach
 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kielce
 24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
 25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu 

 


 

Prosimy o umawianie swoich wizyt telefonicznie w przypadku oddawania krwi w:

 

Punkt Pobrań w Pabianicach         (42) 214 94 01

Punkt Pobrań w Sieradzu              (43) 822 25 79

 

 


Pobierz ulotkę dla przyszłych krwiodawców

Pobierz ulotkę dla osób, które przeszły zakażenie wirusem COVID-19


Od 1 czerwca wznawiamy wykonywanie badań komercyjnych!


W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi prowadzimy badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej, morfologii oraz OB (odczyn Biernackiego) - jesteś zainteresowany/a? Dowiedz się więcej!


Włącz sie w krwiobieg - promuj krwiodawstwo razem z nami!


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi to publiczny zakład opieki zdrowotnej. Naszym zadaniem jest zaopatrywanie w krew i w tworzone na jej bazie preparaty jednostek medycznych w województwie łódzkim. By działać efektywnie, dziennie potrzebujemy około 300 (słownie: trzystu) donacji. Epidemia utrudniła nam działanie. Nie możemy organizować zbiórek krwi w szkołach, zakładach pracy, instytucjach. Trudniej zorganizować zbiórkę wyjazdową, liczba osób, które możemy przyjąć w autobusie zmniejszyła się o połowę. Zapotrzebowanie na krew jednak nie spada. Nawet wzrasta – po miesiącach ograniczeń związanych z COVID-19, szpitale powoli wracają do wykonywania zabiegów planowych. Bez krwiodawstwa to niemal niemożliwe – potrzebujemy wsparcia.

Pomóż nam zachęcić mieszkańców i mieszkanki województwa łódzkiego do oddawania krwi!

 • Nagraj krótki film dla swoich odbiorców, klientów, znajomych - przekaż im naszą informację o oddawaniu krwi!
 • Poproś znajomych o udostępnienie - stwórzmy razem system naczyń połączonych!
 • Oznacz film hasztagiem #Naczyniapołączone
 • Dowiedz się więcej!

 
W trosce o bezpieczeństwo Dawców, personelu RCKiK oraz biorców wprowadzamy zmiany:

1. Wejście do RCKiK jest możliwe tylko od ul. Franciszkańskiej.
Znajduje się tam stanowisko do wstępnej kwalifikacji przy którym:
• należy zdezynfekować ręce
• zapytamy o cel wizyty
• zadamy kilka pytań o pobyt za granicą w ciągu 14 dni, Twój obecny stan zdrowia oraz o ewentualne kontakty z osobami zakażonymi COVID-19 i osobami poddanymi kwarantannie
• zmierzymy temperaturę bezdotykowym termometrem
2. Jeśli wszystko będzie ok to zaprosimy Cię do rejestracji
3. Nie przychodź z osobą towarzyszącą
4.Badania komercyjne (np. płatnej grupy krwi, identyfikacji przeciwciał u kobiet w ciąży) zostaną wznowione od 1 czerwca. Nadal nie wykonujemy badań w kierunku wykrycia COVID-19
5. Chęć uzyskania zaświadczeń (np. o uzyskanym litrażu, do Urzędu Skarbowego) prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres rejestracja@krwiodawstwo.pl, nie wydajemy legitymacji HDK
6.Jeżeli w ciągu 14 dniu po oddaniu pojawią się objawy infekcji prosimy o poinformowanie RCKiK (dane kontaktowe w zakładce „Kontakt- kontakt z lekarzem”)

7.Wprowadzamy zapisy na separatory. Prosimy zgłaszać chęć oddania płytek krwi lub osocza najpóźniej dzień wcześniej pod numerem telefonu 42 61 61 457, ewentualnie prosimy kontaktować się mailowo rejestracja@krwiodawstwo.pl

8. Przyjmiemy maseczki :)

Liczymy na Wasze zrozumienie, ponieważ Wasze zdrowie, to zdrowie Waszej krwi i tych, którym pomagacie!

Dziękujemy i serdecznie zapraszamy

 
 


 
 więcej informacji obejrzyj film klikając w link poniżej :

Film - Koronawirus


 

W RCKiK w Łodzi wykonywane są komercyjne badania morfologiczne oraz OB (odczyn Biernackiego) ... więcej informacji w zakładce Krew - Badania.
Program Lojalnościowy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2019r. nastąpiła zmiana wydawanych nagród w programie lojalnościowym.

 1. Zamiast wizytownika wydawany jest  brelok w kształcie kropelki krwi (za tę samą liczbę stempli)
 2. Zamiast ogrzewacza do rąk wydawana jest torba eco (za tę samą liczbę stempli)

Informujemy również, że od 1 sierpnia 2018 r. wydawane są trzy zakładki do książek (czarna, czerwona, biała) zamiast jednej (za tę samą liczbę stempli).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu >>>Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem:
https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

 1. wydania leku „na ratunek”,
 2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

 


 

 


 

 

  

 

 

 

Partnerzy:
Wspierają nas:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
KRS: 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 00029483000000
Copyright (c)
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/vhosts/krwiodawstwo.pl/httpdocs/stopka.php on line 77
2021 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi projekt i wykonanie: DAGSON MEDIA studio